08 May

Ở Việt Nam tiền tip tùy tâm, đôi khi để chứng tỏ đẳng cấp nhưng nhiều nước số tiền này là bắt buộc. Những thước phim mới nhất về Sơn Đoòng cho thấy con người chỉ như một chấm nhỏ trong lòng hang, nơi có thể chứa cả một tòa nhà 40 tầng.
Phụ nữ dân tộc Yao ở làng Huangluo (Quảng Tây) chỉ cắt tóc lần duy nhất trong đời là vào năm 17 tuổi khi làm lễ trưởng thành.  Khách Trung Quốc tăng và khách các nước khác giảm, đừng vội mừng, đặc biệt là tỷ lệ khách quốc tế quay lại Việt Nam rất thấp.

Read More
08 May

Ở Việt Nam tiền tip tùy tâm, đôi khi để chứng tỏ đẳng cấp nhưng nhiều nước số tiền này là bắt buộc. Những thước phim mới nhất về Sơn Đoòng cho thấy con người chỉ như một chấm nhỏ tròng lòng hang, nơi có thể chứa cả một tòa nhà 40 tầng.
Phụ nữ dân tộc Yao ở làng Huangluo (Quảng Tây) chỉ cắt tóc lần duy nhất trong đời là vào năm 17 tuổi khi làm lễ trưởng thành.  Khách Trung Quốc tăng và khách các nước khác giảm, đừng vội mừng, đặc biệt là tỷ lệ khách quốc tế quay lại Việt Nam rất thấp.

Read More