05 April

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang nhận định các cán bộ y tế đã không thực hiện đầy đủ quy trình cấp phát thuốc, thiếu bước đối chiếu. Ngày 4/4, ông Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết đã họp hội đồng chuyên môn đánh giá nguyên […]

Read More