30 April

Du khách và người dân Nghệ An được chiêm ngưỡng 15 phút pháo hoa trong lễ khai mạc Cửa Lò – Hội tụ và Tỏa sáng.

Read More