15 May

Bamboo House là nơi đón rất nhiều chính khách, thương gia và ngôi sao điện ảnh như Tom Cruise, Choi Ji Won, lee Byung Hun, Thành Long…

Read More