author Image

Gia đình David Beckham nghỉ tại Indonesia vào ngày có động đất