author Image

Đang leo núi, du khách bỗng tháo dây an toàn rồi lao xuống vực