author Image

Ba ngày kẹt giữa sa mạc, du khách uống nước tiểu để cầm cự